06/10/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt kỳ 7
四絕其七

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:40

 

Nguyên tác

脈脈溶溶灩灩波,
芙蓉睡醒欲如何?
妾映鏡中花映水,
不知秋思落誰多?

Phiên âm

Mạch mạch dung dung diễm diễm ba,
Phù dung thuỵ tỉnh dục như hà?
Thiếp cánh ánh trung, hoa ánh thuỷ,
Bất tri thu tứ lạc thuỳ đa?

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mặt hồ lấp lánh, sóng đung đưa,
Bối rối sen vừa tỉnh giấc mơ.
Bóng thiếp lồng gương, hoa đáy nước,
Tứ thu vương nặng thiếp hay hoa?
Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Tứ tuyệt kỳ 7