29/01/2022 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Dương Thuyên
悼楊銓

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 09:53

 

Nguyên tác

豈有豪情似舊時,
花開花落兩由之。
何期淚灑江南雨,
又為斯民哭健兒。

Phiên âm

Khởi hữu hào tình tự cựu thì,
Hoa khai hoa lạc lưỡng do chi.
Hà kỳ lệ sái giang nam vũ,
Hựu vị tư dân khốc kiện nhi.

Bản dịch của Phan Văn Các

Đâu còn hào khí tựa khi xưa
Hoa nở hoa tàn cũng mặc hoa
Lệ tưới nào ngờ như mưa trút
Khóc người con quý của dân ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Điếu Dương Thuyên