26/05/2024 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ Trang Tử (05)
장자시莊子詩 그 다섯 (05)

Tác giả: Park Je-chun - 박제천

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2019 19:07

 

Nguyên tác

강설기降雪期에주어지는모이는눈뿐이니눈속을서성이며
내발소리가휘몰아오는것도눈뿐이니4천四千마디로된
꿈벌레인나는마디마다능금알만한검정소인消印을등에지고
백설白雪의땅어디를벗어날수있느냐
전신全身을삐걱이다마침내몇개의대못으로나남아
소용돌이속을헤매이곤하는저승의목선木船을타기전에
4천개四千個의우울한그림자를이끌고눈밭을돌며어디를갈수있느냐.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Suốt mùa đông đồng cỏ được nuôi bằng tuyết
Tôi lang thang trên tuyết và dấu chân tôi quay cuồng
Và thế, tôi là một con giun đầy ước mơ với một nghìn khúc nối
Trên mỗi khúc nối có một dấu bưu điện đen

Làm thế nào tôi có thể trốn chạy
Khỏi miền đất phủ đầy tuyết trắng trên thế gian này?
Tôi đã sáng tạo ra toàn bộ thân thể tôi
Cuối cùng tôi tụt lại phía sau như những con ốc lớn
Trước khi tôi bước lên con tàu gỗ của thế giới khác
Con tàu luôn lang thang trên những vùng bão tố
Và tôi sẽ đi đâu?
Khi mà tôi mang theo mình 4.000 cái bóng thê lương
Và bước chân tôi mãi luẩn quẩn trên cánh đồng tuyết trắng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Park Je-chun » Bài thơ Trang Tử (05)