18/10/2021 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự phê bình xây dựng
Konstruktive Selbskritik

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 10:05

 

Nguyên tác

Meine Schwäche
war
mein Gefühl
der Überlegenheit

Das habe ich
überwunden
Jetzt bin ich
vollkommen

Bản dịch của Quang Chiến

Mặt yếu của tôi

Cảm giác
Rằng mình hơn người khác

Tôi khắc phục
Điều này
Và giờ đây
Tôi là người hoàn thiện

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Tự phê bình xây dựng