20/09/2020 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh tham cái nết cô nàng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:26

 

Anh tham cái nết cô nàng
Tham lời vén khéo không màng thấp cao.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Anh tham cái nết cô nàng