23/05/2024 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Tây Hồ trúc chi ca kỳ 4
次韻西湖竹枝歌其四

Tác giả: Đinh Phục - 丁復

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 12:25

 

Nguyên tác

郎愛捕魚儂織蓑,
勸郎不必要登科。
一家賣魚得食少,
一官懸魚憂患多。

Phiên âm

Lang ái bộ ngư nông chức thoa,
Khuyến lang bất tất yếu đăng khoa.
Nhất gia mại ngư đắc thực thiểu,
Nhất quan huyền ngư ưu hoạn đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng bắt cá, áo tơi em dệt
Khuyên chàng đừng thi cử đăng khoa
Ấm no nghề cá một nhà
Quan quyền là cá trên đà mắc câu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Phục » Thứ vận Tây Hồ trúc chi ca kỳ 4