23/05/2024 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xuân
送春

Tác giả: Chu Chi Anh - 週之瑛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 06:39

 

Nguyên tác

東風一夜去瑤臺,
杜宇聲聲喚不回。
心惜落花收拾懶,
卷窮空待燕銜來。

Phiên âm

Đông phong nhất dạ khứ Dao Đài[1],
Đỗ vũ thanh thanh hoán bất hồi[2].
Tâm tích lạc hoa thu thập lãn,
Quyển cùng không đãi yến hàm lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân đến Dao Đài một tối
Tiêng quyên như dục giã, không về
Thương hoa rụng muốn gom nhưng nản
Sách hết chờ yến ngậm bùn qua
[1] Chỉ nơi tiên, khuê nữ ở.
[2] Chim đỗ vũ kêu thúc dục trở về nhưng không về được. Tiếng chim này kêu, âm thanh giống tiếng người nói "Bất như quy khứ, bất như quy khứ".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Chi Anh » Tống xuân