22/10/2021 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương Tử Châu thuỷ đình
章梓州水亭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:16

 

Nguyên tác

城晚通雲霧,
亭深到芰荷。
吏人橋外少,
秋水席邊多。
近屬淮王至,
高門薊子過。
荊州愛山簡,
吾醉亦長歌。

Phiên âm

Thành vãn thông vân vụ,
Đình thâm đáo kỵ hà.
Lại nhân kiều ngoại thiếu,
Thu thuỷ tịch biên đa.
Cận thuộc Hoài vương[1] chí,
Cao môn Kế Tử[2] qua.
Kinh Châu ái Sơn Giản[3],
Ngô tuý diệc trường ca.

Dịch nghĩa

Thành ban chiều thông tới mây mù,
Bóng đình sâu tới cây sen cây ấu.
Bên ngoài cầu ít viên lại,
Nước thu bên tiệc có nhiều.
Người thân cận là Hoài Nam vương tới,
Kẻ lánh đời như Kế Tử Huấn cũng qua đây.
Sơn Giản là người ưa thích vùng Kinh Châu này,
Ta say rồi cũng hát vang.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thành chiều mây vắng bên trên,
Bóng đình soi tới ấu sen rõ mầu.
Thư ký vắng bóng bên cầu,
Bên tiệc đầy rẫy nước thu dập dờn.
Hoài vương đi đến thật gần,
Cửa cao, ông Kế cũng lần tới chơi.
Kinh Châu, Sơn Giản ưa vui,
Ta say cũng hát một bài ngêu ngao.
(Năm 763)

Nguyên chú: "Thì Hán Trung vương, đạo sĩ Tịch Khiêm tại hội, đồng dụng hà tự vận" 時漢中王兼道士席謙在會同用荷字韻 (Lúc này Hán Trung vương Lý Vũ 李瑀 và đạo sĩ Tịch Khiêm đều dự tiệc, dùng vần hà).

[1] Tức Hoài Nam vương Lưu An 劉安, người huyện Bái thời Tây Hán, là cháu của Hán Cao Tổ, rất giỏi văn từ, được Hán Vũ Đế quý trọng. Ở đây chỉ Hán Trung vương Lý Vũ.
[2] Kế Tử Huấn 薊子訓, theo Hậu Hán thư, là một người có nhiều tà thuật. Ở đây chỉ Tịch Khiêm, một đạo sĩ gốc người Tô Châu, giỏi đánh cờ và gảy đàn.
[3] Tự Quý Luân 季倫, nổi tiếng là nhà văn học kiêm quân sự. Khi Giản trấn đóng ở Tương Dương ham rượu mọi người đều biết tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chương Tử Châu thuỷ đình