13/06/2024 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Sơn tự
東山寺

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:10

 

Nguyên tác

風搖解虎秋蟬迥,
月瀉軍持夜澗寒。
休向五臺勞夢寐,
看來天下幾東山。

Phiên âm

Phong dao giải hổ thu thiền quýnh,
Nguyệt tả quân trì dạ giản hàn.
Hưu hướng Ngũ Đài lao mộng mị,
Khan lai thiên hạ kỷ Đông San.

Dịch nghĩa

Gió lay gậy thần tích, tiếng ve mùa thu im vắng,
Trăng tãi ánh sáng xuống bình nước, dòng suối ban đêm lạnh lẽo.
Dừng nhọc lông mơ tưởng đến núi Ngũ Đài làm gì.
Xem trong thiên hạ được mấy cảnh Đông Sơn?

Bản dịch của Huệ Chi

Gió lay thiền trượng ve im tiếng,
Tràng chảy trong bình, suối lạnh hơn.
Mơ ước Ngũ Đài chi nữa nhỉ?
Trên đời hồ dễ mấy Đông Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Đông Sơn tự