17/01/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đi đào hào

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2017 19:25

 

Trời đang còn trăng
Gà chưa kịp gáy
Theo bác, theo chị
Em đi đào hào

Lưỡi cuốc xôn xao
Cây còn ngái ngủ
Đất vui dậy rồi
Thấy người đông đủ

Tay giơ, cuốc bổ
Hào hiện mờ mờ
Giữa trời, trăng nhạt
Hào hiện rõ ra

Nhờ chuyện xa xưa
Đêm xây thành ốc
Cô tiên gánh đất
Sợ vang tiếng gà

Chống giặc, thành xưa
Đáp cao một chỗ
Hào đánh Mỹ nay
Luồn sâu khắp ngả

Thắng xong giặc nhỉ!
Giữ hào lại chơi
Chia phe trốn bắt
Chạy sâu lòng đồi...
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Em đi đào hào