21/07/2024 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 - Quan thương hải
步出夏門行其二-觀滄海

Tác giả: Tào Tháo - 曹操

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 23:14

 

Nguyên tác

東臨碣石,
以觀滄海。
水何澹澹,
山島辣峙。
樹木叢生,
百草豐茂。
秋風蕭瑟,
洪波湧起。
日月之行,
若出其中;
星漢燦爛,
若出其里。
幸甚至哉,
歌以詠志。

Phiên âm

Đông lâm Kiệt Thạch,
Dĩ quan thương hải.
Thuỷ hà đạm đạm,
Sơn đảo lạt trì.
Thụ mộc tùng sinh,
Bách thảo phong mậu.
Thu phong tiêu sắt,
Hồng ba dũng khởi.
Nhật nguyệt chi hành,
Nhược xuất kỳ trung;
Tinh hán xán lạn,
Nhược xuất kỳ lý.
Hạnh thậm chí tai,
Ca dĩ vịnh chí.[1]

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên mỏm Kiệt Thạch,
Ngắm nhìn biển khơi.
Nước chảy xuôi xuôi,
Trơ trơ đảo núi.
Um tùm cây cối,
Hoa cỏ muôn màu.
Se sắt khí thu,
Sóng xô ào ạt.
Hai vừng nhật nguyệt,
Từ đó sinh ra.
Rực rỡ Ngân Hà,
Từ đó vút cao.
May mắn làm sao,
Cất lời ca hát.
Chương này miêu tả việc lên núi Kiệt Thạch ngắm nhìn biển lớn xung quanh như nuốt mặt trăng, mặt trời và các sao, biểu thị tinh thần và chí hướng chính trị của Tào Tháo. Đây là một bài thơ vịnh vật tỏ chí ưu tú trong thơ ca Trung Quốc.
[1] Hai câu này vốn do những nhạc sư thời xưa hay dùng để thêm vào cuối các bài nhạc của mình, ý nói do hạnh vận trời ban mà lấy lời ca để tỏ ý mình, không mang nội dung gắn với bài ca. Những bài "Bộ xuất Hạ Môn hành" của Tào Tháo đều dùng hai câu này để kết thúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tháo » Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 - Quan thương hải