04/10/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 1
遊西湖鎮國寺其一

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2012 22:50

 

Nguyên tác

西湖湖上何年寺,
古樹陰陰竹石叢。
陳帝觀魚空此地,
先王樂水有名宮。
一泓秋鏡開晴日,
十里荷香送晚風。
不用皈依求頓悟,
來臨一為撫孤松。

Phiên âm

Tây Hồ hồ thượng hà niên tự,
Cổ thụ âm âm trúc thạch tùng.
Trần đế quan ngư không thử địa,
Tiên vương lạc thuỷ hữu danh cung.
Nhất hoằng thu kính khai tình nhật,
Thập lý hà hương tống vãn phong.
Bất dụng quy y[1] cầu đốn ngộ[2],
Lai lâm nhất vị phủ cô tùng.

Dịch nghĩa

Ngôi chùa bên Hồ Tây có từ bao giờ
Khóm trúc hòn non dưới bóng cây cổ thụ
Nơi vua Trần xưa xem đánh cá giờ thành bãi vắng
Là hành cung tiên vương đời trước vui với nước biếc
Một mảnh gương thu trong vắt dưới trời quang
Mười dặm hương sen đưa lẫn trong gió chiều
Đâu cần phải quy y để tìm sự giác ngộ
Chỉ đến đây làm bạn vỗ về với cội tùng cô đơn

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Chùa cổ Hồ Tây tự bao giờ
Hòn non khóm trúc bóng cây thơ
Đánh cá Trần vương xem bãi vắng
Hành cung nhạo thuỷ nước xanh mờ
Gương thu một mảnh trời trong vắt
Mấy dặm gió chiều hương sen đưa
Đâu cần quy y cầu đốn ngộ
Đến đây kết bạn cội tùng cô
Chùm 4 bài thơ này được chép trong Thảo Đường thi nguyên tập 草堂詩原集 (ký hiệu VHv.152).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Dốc lòng tin theo. Nhà Phật có ba phép quy y: quy y Phật 佛, quy y Pháp 法, quy y Tăng 僧. Hành giả niệm ba quy y, tự nhận Phật là đạo sư, Pháp là thuốc chữa bệnh và Tăng-già là bạn đồng học. Cũng gọi là tam quy 三皈, tam quy 三歸.
[2] Chợt hiểu, ngộ bất thình lình ngay bây giờ. Phép tu đốn ngộ được Nam tông thiền tổ Huệ Năng đề xướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 1