10/12/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân giá nương
新嫁娘

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/11/2008 02:44

 

Nguyên tác

三日入櫥下,
洗手作羹湯。
未諳姑食性,
先遣小姑嘗。

Phiên âm

Tam nhật nhập trù hạ,
Tẩy thủ tác canh thang.
Vị am cô thực tính,
Tiên khiển tiểu cô thường.

Dịch nghĩa

Ngày thứ ba (cô dâu) xuống bếp,
Rửa tay sạch rồi nấu món canh.
Vì chưa biết rõ khẩu vị của mẹ chồng,
Nên nhờ cô em chồng nếm thử trước.

Bản dịch của mailang

Ba ngày sau xuống bếp,
Tay rửa, nấu canh này.
Tính mẹ chồng chưa biết,
Cô em chồng nếm thay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Tân giá nương