07/12/2022 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 12
秋浦歌其十二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:16

 

Nguyên tác

水如一匹練,
此地即平天。
耐可乘明月,
看花上酒船。

Phiên âm

Thủy như nhất thất luyện
Thử địa tức bình thiên
Nại khả thừa minh nguyệt
Khán hoa thượng tửu thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước như một dải lụa
Cõi bình thiên chốn này
Ngắm hoa trên thuyền rượu
Những khi trăng sáng đầy.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 12