06/07/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hộ Đỗ Lý Toại Lương xử sĩ
寄鄠杜李遂良處士

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 03:20

 

Nguyên tác

小隱堪忘世上情,
可能休夢入重城。
池邊寫字師前輩,
座右題銘律後生。
吟社客歸秦渡晚,
醉鄉漁去渼陂晴。
春來不得山中信,
盡日無人傍水行。

Phiên âm

Tiểu ẩn kham vong thế thượng tình,
Khả năng hưu mộng nhập trùng thành.
Trì biên tả tự sư tiền bối,
Toạ hữu đề minh luật hậu sinh.
Ngâm xã khách quy Tần độ vãn,
Tuý hương ngư khứ Mỹ Bi tình.
Xuân lai bất đắc sơn trung tín,
Tận nhật vô nhân bạng thuỷ hành.

Dịch nghĩa

Tạm ở ẩn mà đã có thể quên được sự đời,
Lại còn có thể không màng tới nơi thành thị nữa.
Bên ao viết sách theo các bậc tiền bối,
Khắc chữ vào chỗ ngồi bên phải các phép phải theo cho đời sau đọc.
Chiều chiều ra bến Tần ngâm nga củng bạn thơ,
Lúc tạnh ráo cùng bạn chài ra ghềnh Mỹ câu cá uống rượu.
Xuân đã về rồi mà không nghe tin tức trong núi,
Cả ngày chẳng có ai qua lại dọc bờ sông.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quên đời lánh ẩn chốn rừng sâu
Giấc mộng đô thành gác đã lâu
Sách viết bên ao noi bậc trước
Minh ghi cạnh ghế dạy đàn sau
Bến Tần nhân hứng về ngâm hát
Sông Mỹ làng say đến thả câu
Trong núi bặt tin xuân lại tới
Suốt ngày bến nước thấy ai đâu
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Ký Hộ Đỗ Lý Toại Lương xử sĩ