08/12/2021 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỵ thi
睡詩

Tác giả: Lã Bản Trung - 呂本中

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2010 01:31

 

Nguyên tác

終日題詩詩不成,
融融午睡夢頻驚。
覺來心緒都無事,
牆外啼鶯一兩聲。

Phiên âm

Chung nhật đề thi thi bất thành,
Dung dung ngọ thuỵ mộng tần kinh.
Giác lai tâm tự đô vô sự,
Tường ngoại đề oanh nhất lưỡng thanh.

Dịch nghĩa

Suốt ngày làm thơ mà thơ chẳng thành bài
Giữa trưa ấm áp nằm ngủ mộng thấy nhiều điều kinh sợ
Khi thức dậy trong lòng đều vô sự
Ở ngoài bức tường con chim oanh đang hót một hai tiếng

Bản dịch của Phước Đức

Trọn ngày thơ chẳng thành bài
Trưa nằm mộng thấy nhiều điều hãi kinh
Tỉnh ra thanh thản trong lòng
Nghe đâu thỏ thẻ tiếng oanh ngoài tường
Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống, NXB Đồng Nai, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Bản Trung » Thuỵ thi