29/11/2021 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạng Sơn đạo trung
諒山道中

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 08:26

 

Nguyên tác

忝總兵權登將壇,
朔方有事敢辭難。
千重雲擁丘門驛,
萬里天迴公母山。
宇宙指揮旗欲動,
關山掃蕩角初寒。
斯行不用藩中物,
挈取祿州諸峒山。

Phiên âm

Thiểm tổng binh quyền đăng tướng đàn,
Sóc phương hữu sự cảm từ nan.
Thiên trùng vân ủng Khâu Môn dịch,
Vạn lý thiên hồi Công Mẫu san.
Vũ trụ chỉ huy kỳ dục động,
Quan san tảo đãng giốc sơ hàn.
Tư hành bất dụng phiên trung vật,
Khiết thủ Lộc Châu chư động san!

Dịch nghĩa

Thẹn mình giữ chức tổng binh bước lên đài tướng,
Phương bắc có biến, đâu dám từ chối khó khăn.
Mây ngàn trùng hộ vệ cửa Khâu Ôn,
Trời vạn dặm quay về núi Công Mẫu.
Chỉ huy vũ trụ, ngọc cờ sắp phất lên,
Quét dọn quan san, tiếng tù và bắt đầu lạnh.
Chuyến đi này không dùng đồ vật các bản,
Mà lấy ngay từ các động ở Lộc Châu.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đài tướng thẹn chỉ huy binh,
Phương bắc biến đâu từ chiến chinh.
Mây cửa Khâu Ôn xa hộ vệ,
Trời xa Công Mẫu quay về kinh.
Chỉ huy vũ trụ cờ sắp phất,
Quét dọn quan san còi nín thinh.
Chuyến vượt không dùng đồ các bản,
Lấy từ các động Lộc Châu mình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Lạng Sơn đạo trung