10/12/2022 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết dạ phiếm chu du Nam Khê
夜雪泛舟遊南溪

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2014 19:00

 

Nguyên tác

大江西面小溪斜,
入竹穿松似若耶。
兩岸嚴風吹玉樹,
一灘明月曬銀砂。
因尋野渡逢漁舍,
更泊前灣上酒家。
去去不知歸路遠,
棹聲煙裏獨嘔啞。

Phiên âm

Đại giang tây diện tiểu khê tà,
Nhập trúc xuyên tùng tự Nhược Da.
Lưỡng ngạn nghiêm phong xuy ngọc thụ,
Nhất than minh nguyệt sái ngân sa.
Nhân tầm dã độ phùng ngư xá,
Cánh bạc tiền loan thướng tửu gia.
Khứ khứ bất tri quy lộ viễn,
Trạo thanh yên lý độc ẩu nha.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Sông chia một nhánh chảy xa xa
Rẽ trúc chen thông tựa suối Da
Lá rỏ tuyết trong cơn gió bấc
Cát in bạc trắng bóng trăng ngà
Tìm đò may gặp chài bên bãi
Ghé bến lên xơi rượu một nhà
Quay lại đường về xa tít tắp
Mái chèo sương khói nhịp dô ta
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Tuyết dạ phiếm chu du Nam Khê