26/09/2022 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 107
閨怨其一百七

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 15:55

 

Nguyên tác

濯錦江邊楊柳條,
浣紗兒女詫裙腰。
子規啼罷春花落,
遊子青驂萬里橋。

Phiên âm

Trạc cẩm giang biên dương liễu điều,
Hoán sa nhi nữ sá quần yêu.
Tử quy đề bãi xuân hoa lạc,
Du tử thanh tham Vạn Lý kiều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dưới hàng liễu bên sông ngồi giặt gấm,
Gái hoán sa quần áo đẹp khoe eo.
Hoa xuân rụng khi tử quy thôi hót,
Ngựa xanh chàng dừng cạnh Vạn Lý kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Khuê oán kỳ 107