11/08/2022 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa hồng trắng
The white rose

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/11/2020 17:29

 

Nguyên tác

This is the Earth? Then
I dont belong here.

Who are you in the lighted Windows,
shadowed now by the flickering leaves
of the wayfarer tree?
Can you survive where I wont last
Beyond the first summer?

All night the slender branches of the tree
shift and rustle at the bright Windows.
Explain my life to me, you who make no sign,

Though I call out to you in the night:
I am not like you, I have only
my body for a voice; I cant
disappear into silence—

And in the cold morning
over the dark surface of the Earth
echoes of my voice drift,
whiteness steadily absorbed into Darkness

as though you were making a sign after all
to convince me you too couldnt survive here

or to show me you are not the Light I called to
but the blackness behind it.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Phải đây là trái đất? Rồi
biết em không thuộc về nơi chốn này.

Ánh trong cửa sổ là ai,
khuất che bóng lá
hàng cây bên đường?
Anh còn để lại vấn vương
Mùa hè trước nhất dư hương vẫn đầy?

Suốt đêm mấy nhánh cây gầy
ánh lên cửa sổ cứ hoài đong đưa.
Đời em lý giải cũng thừa

Mặc dù đêm đến em vừa gọi anh:
Rằng thì, em khác với anh
Hình hài em với giọng oanh riêng dành
lặng im biến mất không đành —

Vào khi giá lạnh bình minh
về cho trái đất mang hình tối tăm
Tiếng oanh em vọng xa xăm
trắng trong rồi cũng thành âm u dần

Như anh còn đó chưa tan
Tin rằng anh cũng xốn xang nơi này

Hay là anh đã phôi phai
chỉ còn bóng tối phủ đầy sau lưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Hoa hồng trắng