28/01/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần tứ nhu 2
汾沮洳 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:00

 

Nguyên tác

彼汾一方,
言采其桑。
彼其之子,
美如英;
美如英,
殊異乎公行。

Phiên âm

Bỉ Phần nhất phương,
Ngôn thái kỳ tang.
Bỉ ký chi tử,
Mỹ như ương (anh).
Mỹ như ương (anh),
Thù dị hồ công hàng.

Dịch nghĩa

Ở một chỗ trên sông Phần kia,
Nói là hái đậu,
Người kia ấy,
Đẹp đẽ như hoa.
Tuy đẹp đẽ như hoa,
Nhưng rất khác xa với bực sang trọng làm quan công hàng (vì thói hà tiện, hẹp hòi và nóng nẩy).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Một nơi ở chốn sông Phần,
Nói là đi đến để cần hái dâu.
Người kia như thế, ôi chao!
Đẹp thì đẹp thật, khác nào như hoa.
Tuy như hoa đẹp thật là,
Nhưng so thì thật khác xa công hàng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

nhất phương: một chỗ kia. Như trong sách Sử Ký có câu: Biển Thước thị kiến viện nhất phương nhân.
anh (đọc ương cho hợp vận): bông hoa.
công hàng: tứ là công lộ, vì coi giữ hàng liệt của binh xa, cho nên gọi là công hàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phần tứ nhu 2