18/01/2022 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 2
言志

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 17:37

 

Chữ Nôm

老少諸𢧚節丈夫,
免羅倣樣道先儒。
茶梅店月曵𫀅俸,
片冊𣈜春𡎢枕勾。
儛功名刁苦辱,
𥪝曵悅固風流。
𠇍𠊚𣈜怒詩杜,
蘿梧桐課末秋。

Phiên âm

Lểu thểu chưa nên tiết trượng phu,
Miễn là phỏng dáng đạo tiên nho.
Chà mai[1] đêm nguyệt dậy xem bóng,
Phiến sách ngày xuân ngồi chấm câu.
Dưới công danh đeo khổ nhục,
Trong dại dột có phong lưu.
Mấy người ngày nọ thi đỗ[2],
Lá ngô đồng thuở mạt thu[3].
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
[1] Nhánh mai, cành mai. Trong tự điển J.F.M. Génibrel có chữ chà (mộc 木 + trà 茶) nghĩa là cành, nhánh (branches, broutilles, rameau). Bản Nôm chỉ ghi âm chữ này 茶. Xin chép lại để tồn nghi. Bản Đào Duy Anh chép là “chè mai” và giải thích là chè hồng mai
[2] Có lẽ ở đây là những người cùng thi đỗ Thái học sinh với Nguyễn Trãi trong khoa thi năm Thánh Nguyên thứ 1 (1400), khoa ấy đỗ 20 người.
[3] Cuối mùa thu, lá ngô đồng đã rụng gần hết, chỉ vẻ thưa thớt, nhiều người đã chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 2