13/08/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Võng Xuyên biệt nghiệp
輞川別業

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 14:10

 

Nguyên tác

不到東山向一年,
歸來才及种春田。
雨中草色綠堪染,
水上桃花紅欲然。
優婁比丘經綸學,
傴僂丈人鄉里賢。
披衣倒屣且相見,
相歡語笑衡門前。

Phiên âm

Bất đáo Đông sơn hướng nhất niên,
Quy lai tài cập chủng xuân điền.
Vũ trung thảo sắc lục kham nhiễm,
Thuỷ thượng đào hoa hồng dục nhiên.
Ưu lậu tỳ khưu kinh luân học,
Ủ lũ trượng nhân hương lý hiền.
Phi y đảo tỷ thả tương kiến,
Tương hoan ngữ tiếu hành môn tiền.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đông Sơn chẳng đến trọn năm nay,
Về gặp mùa xuân kịp cấy cày.
Cỏ dại trong mưa xanh biếc biếc,
Hoa đào trên nước đỏ hây hây.
Tỳ khưu học đạo bàn kinh kệ,
Bô lão làm gương giữ tháng ngày.
Khoác áo trở giày tìm gặp bạn,
Nói cười trước cổng thật vui thay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Võng Xuyên biệt nghiệp