07/12/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Sơ xuân phiếm chu, thì bắc sơn tích tuyết doanh xích, nhi thuỷ nam mai lâm thịnh khai
浣溪沙-初春泛舟,時北山積雪盈尺,而水南梅林盛開

Tác giả: Mao Bàng - 毛滂

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2014 03:23

 

Nguyên tác

水北煙寒雪似梅,
水南梅鬧雪千堆。
月明南北兩瑤臺。

雲近恰如天上坐,
魂清疑向斗邊來。
梅花多處載春回。

Phiên âm

Thuỷ bắc yên hàn tuyết tự mai,
Thuỷ nam mai náo tuyết thiên đôi.
Nguyệt minh nam bắc lưỡng Dao Đài.

Vân cận kháp như thiên thượng toạ,
Hồn thanh nghi hướng đấu biên lai.
Mai hoa đa xứ tải xuân hồi[1].

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mạc bắc sương mờ tuyết tưởng mai
Phương nam mai tựa tuyết vun đầy
Nam bắc trăng soi tiên cõi đó

Mây gần ngồi tưởng ở trên trời
Hương thơm như bốc từ men rượu
Mai báo xuân về khắp khắp nơi
[1] Hoa mai thường nở trước các loài khác khi xuân về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Bàng » Hoán khê sa - Sơ xuân phiếm chu, thì bắc sơn tích tuyết doanh xích, nhi thuỷ nam mai lâm thịnh khai