16/01/2021 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đánh cành cau, gió đập cành cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:00

 

Gió đánh cành cau, gió đập cành cau,
Xé buồng lấy quả, hỏi nhau phen này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đánh cành cau, gió đập cành cau