19/08/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Cửu Long đàm
遊九龍潭

Tác giả: Võ Tắc Thiên - 武則天

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 07:26

 

Nguyên tác

山窗遊玉女,
澗戶對瓊峰。
岩嵿翔雙鳳,
潭心倒九龍。
酒中浮竹葉,
杯上寫芙蓉。
故驗家山賞,
惟有風入松。

Phiên âm

Sơn song du ngọc nữ,
Giản hộ đối quỳnh phong.
Nham đỉnh tường song phượng,
Đàm tâm đảo cửu long.
Tửu trung phù trúc diệp,
Bôi thượng tả phù dung.
Cố nghiệm gia sơn thưởng,
Duy hữu phong nhập tùng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa núi dạo ngọc nữ
Đầu khe ngắm quỳnh phong
Đỉnh núi liệng đôi phượng
Lòng đầm lượn chín rồng
Trong rượu nổi lá trúc
Trên ly loáng phù dung
Núi non quê thích thú
Chỉ có gió vào trong
Nguồn: 20 nữ nhân Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Tắc Thiên » Du Cửu Long đàm