27/03/2023 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Ân Dao kỳ 2
哭殷遙期二

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 14/07/2010 12:57

 

Nguyên tác

人生能幾何,
畢竟歸無形。
念君等為死,
萬亊傷人情。
慈母不及葬,
一女才十齡。
怏漭寒郊外,
蕭條聞哭聲。
浮雲為蒼茫,
飛鳥不能鳴。
行人何寂寞,
白日自淒清。
憶昔君在時,
問我學無生。
勸君苦不早,
令君無所成。
故人各有贈,
又不及生平。
負爾非一途,
痛哭返柴荊。

Phiên âm

Nhân sinh năng kỷ hà?
Tất cánh quy vô hình.
Niệm quân đẳng vi tử,
Vạn sự thương nhân tình.
Từ mẫu bất cập táng,
Nhất nữ tài thập linh.
Ưởng mãng hàn giao ngoại,
Tiêu điều văn khốc thanh!
Phù vân vi thương mang,
Phi điểu bất năng minh.
Hành nhân hà tịch mịch!
Bạch nhật tự thê thanh.
Ức tích quân tại thì,
Vấn ngã học vô sinh.
Khuyến quân khổ bất tảo,
Lịnh quân vô sở thành.
Cố nhân các hữu tặng,
Hựu bất cập sinh bình.
Phụ nhĩ phi nhất đồ,
Thống khốc phản sài kinh.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Một kiếp nhân sinh là mấy nhỉ?
Chung quy cũng đến cõi vô hình.
Làm sao anh vội đi như vậy?
Vạn sự… lòng đau quặn thắt tình.
Mẹ già nằm đó chưa mai táng,
Con gái anh đây mười tuổi thơ.
Hiu hắt bên ngoài ô cửa lạnh,
Đau thương, tức tưởi, lệ hoen mờ!
Bầu trời mù mịt mây mênh mang,
Im lặng chim bay chẳng hót vang.
Người bước đi sao mà lặng lẽ!
Bóng ngày lạnh lẽo đã phai tàn!
Nhớ lại anh lúc còn mạnh khoẻ,
Hỏi tôi về cái đạo Vô sinh.
Khuyên anh chớ nhọc lo chi sớm,
Ý nguyện của anh chừ chẳng thành.
Bạn cũ đến thăm cho tặng vật.
Cũng không đưa kịp lúc anh còn.
Nhủ thầm: chỉ có con đường ấy,
Đóng cổng tre mà khóc nỉ non.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Khốc Ân Dao kỳ 2