22/09/2023 15:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền viên lạc kỳ 1
田園樂其一

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 08:51

 

Nguyên tác

厭見千門萬戶,
經過北里南鄰。
官府鳴珂有底,
崆峒散發何人?

Phiên âm

Yếm kiến thiên môn vạn hộ,
Kinh qua bắc lý nam lân.
Quan phủ minh kha hữu để,
Không Đồng[1] tán phát hà nhân?

Dịch nghĩa

Đã chán xem ngàn nhà vạn cửa,
Chán đi làng bắc xóm nam.
Xe quan phủ cuối cùng đã thôi reo tiếng ngọc,
Lui về Không Đồng sống nhàn là ai đó?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã chán cảnh ngàn nhà vạn cửa
Đã ngấy rồi đi bắc về nam
Công xa quan phủ yên nằm
Ai về nhàn nhã non thâm Không Đồng?
Vương Duy đậu tiến sĩ năm 21 tuổi, làm quan tới Lại bộ lang trung. Năm 38 tuổi, Lý Lâm Phủ chuyên quyền sai ông đi sứ Lương Châu hai năm, khi trở về giáng ông làm một chức quan nhỏ. Ông cất biệt thự ở Võng Xuyên, gần kinh đô Trường An, vừa làm việc vừa vui thú điền viên. Chùm thơ này được viết trong thời gian này.

[1] Tên một ngọn núi ở tỉnh Cam Túc, trong bài dùng để chỉ Võng Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Điền viên lạc kỳ 1