07/08/2020 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở nhà quê

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:53

 

Khóm trúc rì rào trận gió đưa,
Ba gian nhà lá cảnh quê mùa.
Đàn gad ổ xuống khua giời sáng,
Lũ trẻ đồng về rộn lúc trưa.
Khúc hát bên chuôm con cuốc hoạ
Câu cười dưới nguyệt cái ve thưa.
Côm ngày ba bữa rau, tôm, cá;
Xe ngựa di về mặc nắng mưa
(1915)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Ở nhà quê