23/06/2024 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 067
067

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 23:18

 

Nguyên tác

God grows weary of great kingdoms, but never of little flowers.

Bản dịch của Bằng Việt

Thượng đế có khi chán những vương quốc mênh mông
Nhưng không bao giờ chán từng bông hoa bé bỏng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 067