26/10/2020 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hoa Ngọc
寄華玉

Tác giả: Từ Trinh Khanh - 徐禎卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2014 07:14

 

Nguyên tác

去歲君為薊門客,
燕山雪暗秦雲白。
馬上相逢脫紫貂,
朝回沽酒城南陌。
燕山此日雪氛氛,
只見秦雲不見君。
胡天白雁南飛盡,
千里相思那得聞。

Phiên âm

Khứ tuế quân vi Kế Môn khách,
Yên sơn tuyết ám Tần vân bạch.
Mã thượng tương phùng thoát tử điêu,
Triều hồi cô tửu thành nam mạch.
Yên sơn thử nhật tuyết phân phân,
Chỉ kiến Tần vân bất kiến quân.
Hồ thiên bạch nhạn nam phi tận,
Thiên lý tương tư na đắc văn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm rồi anh khách Kế Môn
Núi Yên tuyết phủ mây Tần trắng phau
Gặp nhau trên ngựa cởi bào
Thành nam thế rượu khi vô lại triều
Núi Yên hôm ấy tuyết nhiều
Bóng anh chẳng thấy nhìn theo mây Tần
Trời Hồ nhạn trắng bay nam
Nhớ nhau ngàn dặm không kham nghe nhiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Trinh Khanh » Ký Hoa Ngọc