05/12/2021 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hồ Bắc sơn gia
過湖北山家

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2019 17:36

 

Nguyên tác

路回臨石岸,
樹老出墻根。
野水合諸澗,
桃花成一村。
呼雞過籬柵,
行酒盡兒孫。
去矣吾將隱,
前峰恰對門。

Phiên âm

Lộ hồi lâm thạch ngạn,
Thụ lão xuất tường căn.
Dã thuỷ nhập chư giản,
Đào hoa thành nhất thôn.
Hô kê quá ly sách,
Hành tửu[1] tận nhi tôn.
Lão hỹ ngô tương ẩn,
Tiền phong kháp đối môn.

Dịch nghĩa

Đường quanh co bên triền đá
Cây lâu năm mọc bên tường
Nước trên đồng chảy vào các suối
Hoa đào chụm lại thành một thôn
Gọi gà qua hàng rào
Rót rượu uống lần lượt cùng con cháu
Già rồi ta sắp lui về ẩn cư
Vừa hay núi ở ngay trước cửa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đường triền đá uốn lượn
Cổ thụ mọc bên tường
Nước ruộng dồn vào suối
Hoa đào thành một làng
Gọi gà phên giậu cách
Uống rượu cháu con cùng
Già ẩn cư ta sắp
Núi ngay cửa ngó sang
[1] Lần lượt rót rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Quá Hồ Bắc sơn gia