24/01/2022 08:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ thượng trị vũ
湖上值雨

Tác giả: Cừu Viễn - 仇遠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 10:19

 

Nguyên tác

波痕新綠草新青,
有約尋芳苦不晴。
莎徑泥深雙燕濕,
柳橋煙淡一鶯鳴。
山圍故苑春常鎖,
泉落低畦暖未耕。
十載舊蹤時入夢,
畫船多處看傾城。

Phiên âm

Ba ngân tân lục thảo tân thanh,
Hữu ước tầm phương khổ bất tình.
Toa kính nê thâm song yến thấp,
Liễu kiều yên đạm nhất oanh minh.
Sơn vi cố uyển xuân thường toả,
Tuyền lạc đê huề noãn vị canh.
Thập tải cựu tung[1] thời nhập mộng,
Hoạ thuyền đa xứ khán khuynh thành[2].

Dịch nghĩa

Ngấn sóng vừa biếc cỏ vừa xanh
Lỡ hẹn tìm hoa vì không tạnh
Lối cỏ toa nhiều bùn đôi én bị ướt
Liễu bên cầu khói nhạt một oanh hót
Núi vây uyển cũ xuân thường bị khoá
Suối chảy ruộng thấp ấm chưa cày
Lối cũ mười năm thường vào giấc mơ
Ngắm khuynh thành nơi có nhiều thuyền vẽ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sóng vừa in biếc cỏ vừa xanh
Không tạnh tìm hoa lỡ hẹn đành
Lối cỏ bùn nhiều vương cặp én
Cầu dương khói nhạt hót mình oanh
Núi vây như giữ xuân vườn cũ
Nước chảy chưa cày ấm ruộng ghềnh
Lối cũ mười năm thường vẫn mộng
Nơi nhiều thuyền đẹp ngắm nghiêng thành
[1] Chỉ việc tác giả đi chơi Tây Hồ khi còn Tống.
[2] Chỉ người đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cừu Viễn » Hồ thượng trị vũ