01/10/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả dưa

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 06:18

 

Ngọt bằng mít, mát bằng dừa,
Trợ khát[1] nào qua[2] một quả dưa ?
Mùi mẽ ngon, người dễ trọng,
Tinh thần lạ, thế[3] đều ưa.
Lòng son thờ chúa niềm chăng trễ[4],
Áo lục truyền nhà, lộc có thừa.
Nhân quả nhiều, vì trồng đất phúc,
Đời đời con cháu thịnh hơn xưa.
[1] Giúp giải khát.
[2] Hơn.
[3] Đời.
[4] Không biếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Quả dưa