04/02/2023 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muộn hiểu

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2011 00:59

 

Mãi bước nhịp rầm rì
Đường hơn nửa đã đi
Thời gian đà ánh bạc
Chưa ngộ yêu là gì?
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Muộn hiểu