24/01/2021 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài biểu đệ Liên Y phủ
懷表弟連禕甫

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 17:53

 

Nguyên tác

夢裡相尋路轉迂,
寸牋潦草寄伻頭。
疏梅發後吟詩賦,
凍雨來時啜茗無。
笑我客中多頌冗,
散君世外省閒愁。
江西風月今多少,
可許窮儒借一壺。

Phiên âm

Mộng lý tương tầm lộ chuyển vu,
Thốn tiên lạo thảo ký bình đầu.
Sơ mai phát hậu ngâm thi phú,
Đống vũ lai thời xuyết mính vô.
Tiếu ngã khách trung đa tụng nhũng,
Tán quân thế ngoại tỉnh nhàn sầu.
Giang tây phong nguyệt kim đa thiểu,
Khả hứa cùng nho tá nhất hồ.

Dịch nghĩa

Tìm nhau trong mộng, đường thành xa
Mẩu thư viết vội, gửi đi làm sứ giả
Sau khi mai nở, vẫn làm thơ chứ?
Lúc mưa lạnh về, có uống trà không?
Cười tôi tha hương vướng nhiều thói tục
Khen chú ở ngoài cõi thế, bỏ được nỗi buồn vẩn vơ
Trăng gió phía tây sông, bữa nay nhiều hay ít
Nên cho kẻ cùng nho này mượn một bầu

Bản dịch của Kim Anh

Tìm nhau trong mộng hoá nên xa
Viết vội phong thư gửi đến nhà
Lúc gió đông về còn thử bút?
Khi mai sớm nở có pha trà?
Cười ta lưu lạc nhiều lầm lỗi
Khen chú ung dung vui với hoa
Trăng gió bên sông nhiều ít nhỉ?
Một bầu ăm ắp gửi cho ta!
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Hoài biểu đệ Liên Y phủ