28/10/2021 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở trang vở mới

Tác giả: Cao Xuân Sơn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/09/2015 23:28

 

Mở trang vở mới
Chép bài đầu năm
Tay cứ run run
Mực ơi, thơm quá!
Điểm mười vở nhé
Bé nắn nót đây
Giấy trắng thế này
Dòng đều tăm tắp
Thước ngoan bên cặp
Bút ngoan trong tay
Ai cũng tuyệt vời
Béo "thua" sao được?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Xuân Sơn » Mở trang vở mới