15/08/2020 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:10

 

Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình
Sao em chẳng biết giữ gìn tiết trinh
- Thôi anh đừng có đem dạ đổi dời
Anh nghe chi thế sự, rã rời gia cang[1]
- Chẳng phải anh kiếm điều đặng dứt nghĩa lìa tình
Bởi anh thấy em lắm sự bất bình nên phải xa
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tức gia cương, nề nếp gia đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cho ngược lái chiếc thuyền tình