11/12/2022 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

17

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 04:55

 

Hỏng đôi mắt phải đâu là mất hết
Trong cặp còn hồ sơ điệp viên
Ông cố vấn chẳng sợ gì cái chết
Cao điểm cuối cùng quyết chí xông lên.
Những tác phẩm Cao điểm cuối cùng, Ông cố vấn (Hồ sơ một điệp viên) của nhà văn Hữu Mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 17