07/12/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách
奉和裴有庶遊順安其二-代汛神邀客

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2019 12:38

 

Nguyên tác

名汛風流幾夕陽,
笑迎遊子惹豐光。
怡情剩有江天闊,
供興偏嫌土地荒。
逭暑知非遊壁客,
乘風差似浴沂狂。
勝情勝具斯兼得,
為問君應老是鄉。

Phiên âm

Danh tấn phong lưu kỷ tịch dương,
Tiếu nghinh du tử nhạ phong quang.
Di tình thặng hữu giang thiên khoát,
Cung hứng thiên hiềm thổ địa hoang.
Hoán thử tri phi du Bích khách[1],
Thừa phong sai tự dục Nghi[2] cuồng.
Thắng tình thắng cụ tư kiêm đắc,
Vị vấn quân ưng lão thị hương?

Dịch nghĩa

Nơi đồn binh phòng thủ cửa biển nổi tiếng đẹp lành từ bao năm tháng,
Nay mừng được đón du khách khiến cảnh sắc thêm đẹp đẽ, rực rỡ
Tình cảm đẹp đẽ có dư như sông dài trời rộng
Chỉ hiềm đất đai hoang sơ không đủ gợi hứng
Tránh nóng thì chẳng được như người khách chơi Xích Bích
Hóng mát thì mình tợ như người say mê cái thú tắm ở sông Nghi
Tình hơn, tài hơn nên nghiễm nghiên được cả
Hỏi anh có ưng ở nơi này lúc về già?

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thay lời tấn thần mời khách
Đây Tấn từ lâu tiếng tốt vang
Đón mừng du tử cảnh thêm quang
Tình vui thừa tợ trời sông rộng
Hứng gợi ít vì đất cát hoang
Tránh nóng biết không tài cụ Thức
Chơi sông thêm thích thú thầy Tăng
Tình tài lỗi lạc đương nhiên được
Nơi nghỉ về già có muốn chăng?
[1] Tô Đông Pha đời Tống lúc bị biếm ở Hoàng Châu, nhân đêm thu trăng tỏ, cùng bạn đem rượu dong thuyền chơi Xích Tỵ Cơ mà có hứng làm nên bài Xích Bích phú bất hủ. Du Bích khách đây trỏ Đông Pha tức Tô Thức.
[2] Sông Nghi ở phía nam nước Lỗ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, nơi ấy có nguồn nước ấm. Theo Luận ngữ, đức Khổng Tử hỏi chí hướng các đồ đệ, đến phiên Tăng Điểm thì thầy thưa rằng mình muốn tắm ở sông Nghi, hóng mát ở đàn tế Vũ Vu, ca hát rồi trở về, tức bày tỏ ý thích tự do, không muốn ràng buộc bởi danh lợi. Khổng Tử nghe xong cùng tán đồng ý kiến đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách