29/10/2020 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lúa về

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2014 20:11

 

Lúa gánh về trưa xếp chật hè
Sáng trăng sân trải lúa vàng hoe
Lúa câu hột muối đè lăn đá
Lúa nếp dày bông tuốt đũa tre

Bọn người đập lúa dưới trăng thanh
Tay đập đều như máy rất nhanh
Thóc rụng vun đầy bên cối đá
Sao ngà tàn rớt dưới trời xanh

Rạ nỏ chiều hôm đánh đống dần
Thóc săn quạt sẩy bụi đầy sân
Trăng vàng giã gạo, vồ lên, xuống
"Trăm một! Trăm hai!" - tiếng đếm lần

Gạo ních vào chum, trấu đổ bồ
Cám lồng đầy ró lợn ăn no
Xong mùa, mỏ hái treo từng chuỗi
Phản tối người chen, tiếng ngáy khò
1941
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Lúa về