30/11/2022 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Vương các
滕王閣

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2005 09:46

 

Nguyên tác

滕王高閣臨江渚,
佩玉鳴鸞罷歌舞。
晝棟朝飛南浦雲,
珠簾暮捲西山雨。
閒雲潭影日悠悠,
物換星移幾度秋。
閣中帝子今何在,
檻外長江空自流。

Phiên âm

Đằng Vương cao các lâm giang chử,
Bội ngọc minh loan[1] bãi ca vũ.
Hoạ đống triêu phi Nam phố[2] vân,
Châu liêm[3] mộ quyển Tây Sơn[4] vũ.
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,
Vật hoán tinh di kỷ độ thu.
Các trung đế tử kim hà tại,
Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu.

Dịch nghĩa

Gác Đằng Vương cao ngất dựa bên bãi sông,
Đeo ngọc reo chuông thôi múa hát.
Cột vẽ mây bến Nam bay lúc sáng sớm,
Rèm châu cuốn buổi chiều thấy mưa núi Tây.
Mây lững lờ ngày ngày vẫn in bóng trên đầm,
Vật đổi sao dời trải đã bao thu.
Con vua ở trong gác nay ở chốn nào?
Ngoài hiên sông Trường Giang cứ chảy mãi.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.
Đây là bài thơ ở cuối bài Đăng Vương các tự. Xem thêm đầy đủ bài tự của Vương Bột.

Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
[1] Tiếng nhạc kêu. Đời Hán Vũ Đế (140-86 tr. CN) xe đi thăm phi tần trên đặt một con chim loan bằng vàng miệng ngậm nhạc. Khi xe đi, nhạc vàng rung động gọi là chim loan kêu.
[2] Tên đất, ở bờ sông Trường Giang, phía tây nam huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây.
[3] Rèm bằng hạt châu. Đời Xuân Thu, vua nước Việt là Câu Tiễn đã dâng vua Ngô Phù Sai hai mỹ nhân là Tây Thi và Trịnh Đán. Vua Ngô yêu quý để hai nàng ở đài Cô Tô có mành che cửa bằng những hạt minh châu.
[4] Tên núi nằm ở phía tây huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Đằng Vương các