08/06/2023 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành kỳ 5
從軍行其五

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:44

 

Nguyên tác

大漠風塵日色昏,
紅旗半卷出轅門。
前軍夜戰洮河北,
已報生擒吐谷渾。

Phiên âm

Đại mạc phong trần nhật sắc hôn,
Hồng kỳ bán quyển xuất viên môn[1].
Tiền quân dạ chiến Thao hà[2] bắc,
Dĩ báo sinh cầm Thổ Cốc Hồn[3].

Dịch nghĩa

Vùng sa mạc bao la đầy gió bụi đã sẩm tối,
Cờ đỏ cuốn lại một nửa ra khỏi doanh trại.
Quân tiên phong đánh ban đêm chiếm được bờ phía bắc sông Thao.
Đã báo về bắt sống được nhiều giặc Thổ Cốc Hồn.

Bản dịch của Châu Giang

Sa mạc cát bay vầng nhật mờ
Ra khỏi viên môn, cuộn hồng cờ
Tiền quân, đêm đánh Đào Hà Bắc
Báo về bắt sống lắm giặc thù
[1] Xưa vua đi hành quân hay săn bắn, khi đóng trại thường cho xe đậu quây thành vòng tròn, chỗ ra vào dùng hai xe chổng càng lên cao chụm đầu càng lại hình thành cái cổng bán nguyệt, gọi là viên môn. Về sau, viên môn chỉ nơi các tướng soái dựng trại nơi chiến địa.
[2] Sông bắt nguồn từ huyện Lâm Đàm, tỉnh Cam Túc, là một chi lưu của sông Hoàng Hà trên thượng nguồn.
[3] Tên một bộ tộc chiếm cứ vùng đất phía tây nam sông Thao từ thời nhà Tấn, sau bị Đường Cao Tông phối hợp với quân Thổ Phồn đánh bại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tòng quân hành kỳ 5