05/07/2022 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Lư Chiếu Lân - 盧照鄰

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2014 13:07

 

Nguyên tác

巫山望不極,
望望下朝雰。
莫辨啼猿樹,
徒看神女雲。
驚濤亂水脈,
驟雨暗峰文。
沾裳即此地,
況復遠思君。

Phiên âm

Vu Sơn vọng bất cực,
Vọng vọng hạ triêu phân.
Mạc biện đề viên thụ,
Đồ khán Thần Nữ vân.
Kinh đào loạn thuỷ mạch,
Sậu vũ ám phong văn.
Triêm thường tức thử địa,
Huống phục viễn tư quân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngắm Vu Sơn ngước không tới đỉnh
Sương sớm mù dày đặc xuống dần
Vượn kêu vang trong cây đầu lĩnh
Thần Nữ phong mờ mịt mây giăng
Sóng hãi hùng xô nghiêng dòng nước
Sắc núi mờ mưa lũ che ngang
Nơi đất ấy lệ rơi ướt áo
Lại chia xa càng nhớ đến chàng
Nữ thần Vu Sơn tương truyền sáng làm mây chiều làm mưa, sau tích Sở Tương Vương mộng gặp thần nữ Vu Sơn người ta lấy hai chữ mây mưa để chỉ chuyện ái ân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Chiếu Lân » Vu sơn cao