01/10/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ vần bài Vịnh trăng (VI)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 03:05

 

Nồng lạt đà từng trải mọi tình,
Mười phần chưa nhẫn[1] một phần thanh.
Kiền khôn dòm khắp cơ vần chuyển,
Dâu bể soi nhiều sự biến canh[2].
Ánh tóc thành thần[3] thu đã bạc,
Tỏ lòng liệt nữ tuổi còn xanh.
Rất cao dầu muốn cho cao nữa,
Lãng đãng sao chưa đoái lão tinh[4].
[1] Mất.
[2] Biến đổi.
[3] Tôi trung.
[4] Sao Nam cực lão nhân, khi nào tỏ thì thiên hạ thái bình. Ý câu thơ muốn nhắc vua nên trọng dụng hiền tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoạ vần bài Vịnh trăng (VI)