13/06/2024 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Hoàng Liên Phương
留別黃聯芳

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2014 13:12

 

Nguyên tác

握手相看笑不言,
別懷難忍共銷魂。
他年一舸江湖去,
六幅洋屏畫敏軒。

Phiên âm

Ác thủ tương khan tiếu bất ngôn,
Biệt hoài nan nhẫn cộng tiêu hồn.
Tha niên nhất khả giang hồ khứ,
Lục bức dương bình hoạ Mẫn Hiên[1].

Dịch nghĩa

Nắm tay nhìn nhau cười không nói,
Nỗi lòng khi từ biệt khó kìm nén, cùng như mất hồn.
Năm nao một thuyền mành đi giang hồ,
Sáu bức bình phong trên biển vẽ chàng Mẫn Hiên.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tay bắt, nhìn nhau, cười chẳng nói
Chia ly khôn gỡ mối tâm phiền
Năm nào muôn nẻo thuyền rong ruổi
Sáu bức bình phong vẽ Mẫn Hiên
Hoàng Liên Phương là một thương nhân Hoa kiều có kho hàng ở Riau, Singapore, nhiều lần tiếp chuyện và làm thơ thù tạc cùng Cao Bá Quát nhân chuyến dương trình hiệu lực Cao Bá Quát đến vùng Hạ Châu.

[1] Tên hiệu của Cao Bá Quát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lưu biệt Hoàng Liên Phương