16/08/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cháy

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:29

 

có tay đốt lửa
ngoài rừng
sao trong ta
lại bừng bừng xốn xang!

(đốt rừng
võ dõng ngang tàng
tay lương sơn bạc
tay giang-hồ-lì
miệng thần thánh
lòng hồ ly
vung tay
núi trọc
còn nghi ngút sầu)

ngoài rừng
lửa đã tàn lâu,
trán ai?
còn nhuốm chút màu
tro than.
Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Cháy