07/07/2020 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương Vĩnh kỳ 1
送王永其一

Tác giả: Lưu Thương - 劉商

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2014 15:54

 

Nguyên tác

君去春山誰共遊,
鳥啼花落水空流。
如今送別臨溪水,
他日相思來水頭。

Phiên âm

Quân khứ xuân sơn thuỳ cộng du?
Điểu đề hoa lạc thuỷ không lưu.
Như kim tống biệt lâm khê thuỷ,
Tha nhật tương tư lai thuỷ đầu.

Dịch nghĩa

Ông đi về núi xuân với ai vậy?
Chim kêu, hoa rụng, sông chảy lặng lẽ.
Hôm nay tiễn ông bên bờ suối.
Ngày sau có nhớ nhau, ông cứ tới chỗ cửa sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về núi xuân ông cùng ai vậy?
Sông âm thầm, hoa rụng chim kêu
Tiễn ông bờ suối xanh rêu
Ngày sau có nhớ, nhớ chiều cửa sông
Tựa đề có bản ghi là "Hợp khê tống Vương Vĩnh quy Đông Đô". Vương Vĩnh thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thương » Tống Vương Vĩnh kỳ 1