02/12/2022 20:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang
憑孟倉曹將書覓土婁舊莊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 08:52

 

Nguyên tác

平居喪亂後,
不到洛陽岑。
為歷雲山問,
無辭荊棘深。
北風黃葉下,
南浦白頭吟。
十載江湖客,
茫茫遲暮心。

Phiên âm

Bình cư tang loạn hậu,
Bất đáo Lạc Dương sầm.
Vị lịch vân sơn vấn,
Vô từ kinh cức thâm.
Bắc phong hoàng diệp hạ,
Nam phố bạch đầu ngâm.
Thập tải giang hồ khách,
Mang mang trì mộ tâm.

Dịch nghĩa

Ở yên sau hồi loạn lạc,
Không đến núi Lạc Dương.
Muốn rõ, bèn hỏi mây núi,
Bụi gai rậm không thấy trả lời.
Gió bắc thổi, lá vàng rụng,
Bến sông vùng nam này tôi ngâm khúc ca đầu bạc.
Mười năm qua thân khách long đong nơi xứ người,
Lòng lúc về già luôn luôn sững sờ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau loạn lạc, yên chỗ,
Núi Lạc Dương chẳng ra.
Hỏi mây núi, muốn rõ,
Bụi gai rậm, ậm à.
Gió bắc, lá vàng rụng,
Bãi nam, đầu bạc ca.
Mười năm, khách trôi nổi,
Rầu rĩ tấm lòng già.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bằng Mạnh thương tào tương thư mịch Thổ Lâu cựu trang