23/10/2021 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế Lâm ca tặng Hồ tú tài
桂林歌贈胡秀才

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 08:01

 

Nguyên tác

遠望兮桂林,
鬱蒼蒼兮窈深。
去無路兮來不期 ,
美君子兮勞我心。
皎皎兮明月,
桂偃蹇兮不可掇。
曠蕩兮商風 ,
發吾思兮天末。

Phiên âm

Viễn vọng hề Quế Lâm,
Uất thương thương hề yểu thâm.
Khứ vô lộ hề lai bất kỳ,
Mỹ quân tử hề lao ngã tâm.
Kiểu kiểu hề minh nguyệt,
Quế yển kiển hề bất khả xuyết.
Khoáng đãng hề thương phong,
Phát ngô tư hề thiên mạt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhìn xa chừ phía Quế Lâm,
Xanh chừ thăm thẳm âm thầm một phương.
Đến không hẹn chừ đi không đường,
Quân tử mỹ mạo tỏ tường lòng ta.
Vầng trăng trắng chừ sáng loà,
Quế cao chừ có ai mà bẻ đây.
Lãng đãng chừ ngọn gió tây,
Khiến ta chừ nhớ chân mây cuối trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Quế Lâm ca tặng Hồ tú tài